Hírek, információk


TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV véleményezése

Tisztelt Lakosság! Az építésjogi szabályozási környezet módosítása során megjelent a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet módosítása (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely 2016. december 13-tól hatályos. A törvény és […]

2017. december 08.


Meghívó a 2017. december 15-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017.december 15-én (pénteken) 18,30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u. 123. Napirend: 1./ Kapolcs község Önkormányzatának…../2017. (XI. …..) önkormányzati rendelete „A helyi adókról” szóló 10/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Göntér Gyula Polgármester 2./ Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása Előadó: […]

2017. december 08.


Meghívó a 2017. december 06-i rendkívűli nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 6-án (szerdán ) 17,30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Könyvtár Kapolcs, Kossuth u.62. Napirend: 1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő- testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 14/2012 (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Göntér Gyula polgármester […]

2017. december 02.


Meghívó a 2017. november 22-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcsközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 22-én (szerdán ) 18 órai kezdettel rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Könyvtár Kapolcs, Kossuth u.62. Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről Napirend: 1./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról Előadó: Takács Lászlóné jegyző 2./ […]

2017. november 18.


Meghívó a 2017. november 22-i közmeghallgatásra

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. november 22-én (szerdán) 17 órai kezdettel Faluházban, Kapolcs, Kossuth u.62. sz. alatt közmeghallgatást tart. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb intézkedésekről Előadó: Göntér Gyula Polgármester 2./ Beszámoló a falugondnok tevékenységéről Előadó:Mohos Attila falugondnok Kapolcs, 2017. november 13. Göntér Gyula Polgármester Az  előterjesztések itt olvashatóak

2017. november 18.