Meghívó a 2012. szeptember 7-i testületi ülésre

Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testülete

2012. szeptember 07-én (pénteken) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármester Irodája  8294. Kapolcs, Kossuth utca 62.

Napirend előtt:

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

N a p i r e n d :

1./ Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó:
Márvány Gyuláné
polgármester

> Előterjesztés – 2012. I. félévi gazdálkodás <     > melléklet <
> Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról<

2./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó:
Márvány Gyuláné
polgármester
Kapolcs , 2012. augusztus 28.

Márvány Gyuláné
polgármester