Felhívás – Szabadtéri káros tűzesetek megelőzése érdekében

F e l h í v á s

Szabadtéri káros tűzesetek megelőzése érdekében

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alábbiakra hívja fel a lakosság figyelmét:

A tavasz az erdőtüzek szempontjából a legveszélyeztetettebb évszakunk. Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik erdő-és vegetációtűz. 2012-ben a lángok közel 22.000 esetben csaptak fel, ebből 6000 hektáron 3500 esetben erdőt és fásítást érte kár. A tüzek keletkezése több tényezőtől függ, azonban azok 99 százaléka emberi figyelmetlenség, gondatlanság, sajnos szándékosság miatt történik meg. A mezőgazdálkodásnak még több helyütt része a kora tavaszi rétégetés, amikor a gondatlanul meggyújtott és nem kellően felügyelt tűz olyan területekre is átterjedhet ami igen komoly anyagi kárt okozhat.
Az erdőtűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól. Erdőtűzveszélyes időszakban a vidékfejlesztési miniszter, vagy az erdészeti hatóság tűzgyújtási, illetve látogatási tilalmat rendelhet el egyes erdőkben vagy akár az ország összes erdejében. Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben – beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is – valamint az erdőterületek határától számított 200 méteren belül sem szabad tüzet gyújtani.
Többek között a tűzesetek megelőzése érdekében a 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, kiemeli az 5. § – ában, hogy a „ földhasználó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedést és terjedését megakadályozni ( hasznosítási kötelezettség),” tehát nem megengedhető az, hogy például a parlagfű, egyéb száraz gyomnövényzet elterjedjen, esetleges tűz esetén a lángok terjedését elősegítse.
Abban az esetben ha a termőföldet nem megfelelően kezelik az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót, illetve a tulajdonost.

A 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. melléklete 42. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:
Aki „ A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik „ 60.000- 200.000,- Ft. közötti értékben tűzvédelmi bírsággal sújtható.
Az erdő- és vegetációtűz ellen a legjobb védekezés, az odafigyelés, hiszen amíg egy cigarettacsikk eldobása kevesebb, mint egy másodpercet, a gondatlanul megkezdett kerti növényi hulladék meggyújtása néhány percet, addig a nem kívánt káros tűz eloltása akár több napot, egy idős erdő helyreállítása akár évtizedeket is igénybe vehet.
Erdeink és természeti értékeink védelme mindannyiunk kötelessége !

Kérem fentiek betartását.

Monostorapáti, 2013. május 9.

Takács Lászlóné
jegyző

A felhívás innen tölthető le PDF formátumban.