Meghívó a 2013. október 07-i együttes nyilvános testületi ülésre

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Hegyesd község
Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Taliándörögd község
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-a alapján – együttes nyilvános testületi ülést összehívjuk.

Az ülés helye:
Monostorapáti Közös Önkormányzatai Hivatal Tanácsterme
Monostorapáti,Petőfi utca 123.

Az ülés ideje:
2013. október 7-én /hétfőn / 17,30 órakor

N a p i r e n d :

1./ Víziközmű- vagyon vagyonkezelési és vagyonátadási szerződésének jóváhagyása.
Előadó: Hárshegyi József polgármester

Monostorapáti, 2013. szeptember 30.

Hárshegyi József sk.
Polgármester

Stark Sándor sk.
Polgármester

Márvány Gyuláné sk.
Polgármester

Marton Istvánné sk.
Polgármester

Mohos József sk.
alpolgármester