Meghívó a 2013. szeptember 13-i testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2013. szeptember 13-án (pénteken) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:  Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend előtt:

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

N a p i r e n d :

l./Beszámoló az önkormányzat 2013.I. félévi gazdálkodásáról.
Előadó:
Márvány Gyuláné
polgármester

2. Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Tapolcai iskolába járó tanuló étkeztetési támogatási kérelme
b.) Kapolcs 20/9. hrsz-u ingatlan értékesítése
Előadó:
Márvány Gyuláné
polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok!

Kapolcs , 2013 . szeptember 3.

Márvány Gyuláné
polgármester