Meghívó a 2014. augusztus 11-i rendkívüli, nyilvános testületi ülésre

Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. augusztus 11.-én (hétfőn) 17  órai kezdettel

rendkívüli   nyilvános  ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:     Polgármester Irodája Kapolcs,  Kossuth u.62.

Napirend:

1./A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet tervezet elfogadása.
Előadó: Márvány Gyuláné  polgármester

2./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására, és ártalommentes elhelyezésére benyújtott pályázat elbírálása.
Előadó: Márvány Gyuláné   polgármester

3./ Hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet előzetes elfogadása.
Előadó: Márvány Gyuláné  polgármester

4./Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
b.) Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Márvány Gyuláné   polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok.

Kapolcs , 2014. augusztus 4.

Márvány Gyuláné
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<