Meghívó a 2014. szeptember 17-i nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. szeptember 17-én ( szerdán ) 17 órakor rendes

nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott  hatáskörben hozott döntésekről.

Napirend:

1./ Kapolcs község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester

2./ A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 3/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester

3./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadása.
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester

4./ Beszámoló az önkormányzat 2014.I. félévi gazdálkodásáról.
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
b.) Völgy Turisztikai Egyesület támogatási kérelme
c.) Kapolcs Jövőjéért Alapítvány kuratóriumi tagok választása
Előadó: Márvány Gyuláné polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok.

Kapolcs , 2014. szeptember 12.

Márvány Gyuláné
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<