Meghívó a 2015. május 21-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. május 21.-én (csütörtökön) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről.

Napirend:
1./ Kapolcs   község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének  zárszámadásáról
Előadó: Göntér Gyula   polgármester

2./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete, az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 14/2012.(V.31.)önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Göntér Gyula polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Sztrik Gábor körzeti megbízott

4./ Tájékoztatót a Polgárőr Egyesület Kapolcs  2014. évi tevékenységéről
Előadó: Korponai László  egyesület elnöke

5./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Göntér Gyula    polgármester

6./ 2014. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés
Előadó: Göntér Gyula    polgármester

7./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) HÉSZ. módosításával kapcsolatos partnerségi  véleményekről döntés
b.)Kapolcs 323 hrsz-u út tervdokumentációja
c.)Tartós Együttműködési Megállapodás elfogadása
d.)Nagy Ottó Kapolcs 20/3. hrsz-u terület bérlésére vonatkozó kérelme
Előadó: Göntér Gyula  polgármester

Kapolcs , 2015. május 4.

Göntér Gyula
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<