Meghívó a 2015. október 08-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. október 8.-án (csütörtökön) 18   órai kezdettel

rendes nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:   Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről.

Napirend:
1./ Beszámoló az önkormányzat 2015. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
Előadó:  Göntér Gyula polgármester

2./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: dr. Tóth József háziorvos

3./ Kapolcs   község Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója
Előadó: Göntér Gyula polgármester

4./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról, 2015. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) család és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata
b.) Víziközmű-vagyon vagyonértékelésének elhalasztása
c.) Klaniczay Júlia útjavítással, sebességkorlátozással kapcsolatos kérése
d.) dr.Győriványi György út ügye
Előadó: Göntér Gyula  polgármester

Kapolcs , 2015. szeptember 29.

Göntér Gyula
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<