Közmeghallgatás – 2016. december 06.

Kapolcs  község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2016. december 6-án  (kedden) 17 órai kezdettel

Faluházban, Kapolcs, Kossuth u.62. sz. alatt  közmeghallgatást  tart.

Napirend:  
1./ Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb intézkedésekről  
Előadó: Göntér Gyula  Polgármester

2./ Beszámoló a falugondnok tevékenységéről
Előadó:Mohos Attila  falugondnok

Kapolcs, 2016. november 30.

Göntér Gyula
Polgármester