Meghívó a 2016. augusztus 30-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. augusztus 30.-án (Kedden) 18 órai kezdettel

rendes  nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája, Kapolcs, Kossuth u. 62.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Napirend:
1./ Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014.(IX.22.)önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Göntér Gyula     polgármester

2./ Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati  rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről
Előadó: Göntér Gyula     polgármester

3./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: Dr. Tóth József, háziorvos

4./ Beszámoló a faluház, és könyvtár 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Göntér Gyuláné, Faluház és Könyvtár vezető

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Kapolcs   ivóvízellátó víziközmű-rendszer, Hegyesd,  szennyvízelvezető és-  tisztító víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv  véleményezése
Előadó:  Göntér Gyula      polgármester
b.) HÉSZ. törvényességi felhívás
c.) Telekhatár-rendezés megrendelése
d.) Vadászterület kialakítására meghatalmazás
e.)  Klaniczay Júlia fesztivállal kapcsolatos észrevételei

Kapolcs , 2016. augusztus 17.

Göntér Gyula
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<