Meghívó a 2016. július 12-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. július 12-én (kedden) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Napirend:
1./ Vegyes aktuális ügyek
a.) Művészetek Völgye Fesztivál idején hasznosítható közterületek, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása.
b.) forgalmi rend változás elfogadása
c.) Művészetek Völgye Fesztivál ideje alatti parkoltatás
d.) Művészetek Völgye Fesztivál ideje alatt illemhelyek üzemeltetése
e.) Művészetek Völgye Fesztivál ideje alatt végzett munka személyi, bér kérdés
f.) Kapolcs, Kossuth u.51. és 47.sz. ingatlanokhoz Zsákutca tábla elhelyezésének kérése
g.) HÉSZ. módosítása iránti kérelem elbírálása
h.) Kapolcs gazdasági fejlesztési terv véglegesítése, ütemterv készítése
Előadó: Göntér Gyula     polgármester

Kapolcs, 2016. július 6.

Göntér Gyula
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<