Meghívó a 2016. május 25-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. május 25-én (szerdán) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről.

Napirend:
1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról
Előadó: Göntér Gyula polgármester

2./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Göntér Gyula polgármester

3./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) 2015. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés
b.) Kapolcs Jövőjéért Alapítvány Alapító Okiratának elfogadása
c.) Utak felújítására pályázat benyújtása
d.) Kapolcs és Vigántpetendi Művészeti Napok Alapítvány megszűntetése
e.) Balaton-felvidéki Szociális ,Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat
f.) Balaton-felvidéki Szociális ,Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat  támogatási kérelme nyári táborozáshoz
g.) Pedagógusnap megrendezéséhez támogatás kérése
h.) Völgy Turisztikai Egyesület támogatási kérelme
i.) Ifjúsági Szervezet támogatási kérelme
j.) Kapolcs 0202/27.hrsz-u ingatlan használatára megállapodás
k.) Férfinap lebonyolításához támogatás kérése
l.) Szabó Tibor budapesti lakos közterület-használat iránti érdeklődése
m.) Kapolcs címer és név használatának engedélyezéséről tájékoztatás
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Kapolcs, 2016. május 19.

Göntér Gyula
polgármester

>>>Előterjesztések megtekintése<<<