Meghívó a 2017. augusztus 16-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2017. augusztus 16-án /szerdán/ 18 órai kezdettel

rendes nyilvános testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Könyvtár Kapolcs, Kossuth u.62.

N a p i r e n d :
1./ Varga Szilvia, és Varga Csaba képviselő eskütétele, megbízó levél átadása
Előadó: Varga Sándor helyi választási bizottság elnöke

2./ Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen; eskütétele
Előadó:Göntér Gyula polgármester

3./ Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Göntér Gyula polgármester

4./ Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Göntér Gyula polgármester

5./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatás igénylése
b.) Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer üzemeltetési szerződés elfogadása
c.) Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
d.) Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer 2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
e.) TOP. pályázatokról tájékoztatás
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok.

Kapolcs , 2017. augusztus 7.

Göntér Gyula
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak