Meghívó a 2017. február 09-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. február 9.-én (csütörtökön) 18  órai kezdettel

rendes nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye:    Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejár határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 
Napirend:  
1./  Kapolcs    község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.20.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Göntér Gyula  polgármester

2./  Kapolcs    község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi költségvetése
Előadó: Göntér Gyula  polgármester

3./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete Kapolcs Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2014.(II.13.)önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Göntér Gyula  polgármester

4./ A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet tervezet előzetes véleményezése
Előadó: Göntér Gyula    polgármester

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
b.) polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
c.) közművelődési megállapodás a Nap Kör Alapítvánnyal
d.) iskolai körzethatár véleményezése
e.) Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP  rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra beadandó  pályázathoz
f.) telkek visszavásárlása
g.) Szaszkó Benedek Kapolcs 16/18. hrsz. ingatlan adásvétele
gy.) Kapolcs, Kossuth u.48.sz. helyiség bérbevétele
h.) Polgárőr Egyesület Kapolcs támogatási kérelme
j.) Nyírő Lajosné kerítés ügye
Előadó: Göntér Gyula  polgármester

Kapolcs, 2017.  január 19.

Göntér Gyula    
polgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<