Meghívó a 2017. november 22-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcsközség Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. november 22-én (szerdán ) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Könyvtár Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

2./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
Előadó: Göntér Gyula polgármester

3./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi Munkaterve
Előadó: Göntér Gyula polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével,tájékoztatás, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása
b.) Győrivány György telekhatár ügye
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Kapolcs, 2017. november 14.

Göntér Gyula
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak