Meghívó a 2017. szeptember 28-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. szeptember 28-án (csütörtökön) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u. 62..

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete Taliándörögd község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Göntér Gyula polgármester

2./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
Előadó: Göntér Gyula polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szőllősi Péter körzeti megbízott

4./ Polgárőr Egyesület beszámolója.
Előadó: Korponai László elnök

5./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: dr. Tóth József háziorvos

6./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
b.) Haszonkölcsön szerződés elfogadás
c.) Iskolai körzethatár véleményezése
d.) Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével, engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére benyújtott ajánlatok elbírálása
e.) Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével,tájékoztatás, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása
f.) Varga Csaba, Varga Szilvi, Mohos Attila képviselők képviselő-testület feloszlásának kezdeményezése
g.) Járdaépítés Kossuth utcában
gy.) Kapolcs 323 hrsz-u út telekhatár-rendezése
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Kapolcs, 2017. szeptember 18.

Göntér Gyula
polgármester

 

Az  előterjesztések itt olvashatóak