TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV véleményezése

Tisztelt Lakosság!

Az építésjogi szabályozási környezet módosítása során megjelent a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet módosítása (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely 2016. december 13-tól hatályos.

A törvény és a módosított kormányrendelet értelmében a hatályos helyi építési szabályzat településképi kérdéseket érintő előírásait, továbbá a helyi védelemről, a településképi eljárásokról, valamint a reklámokról szóló önkormányzati rendelet előírásait 2017. december 31-ig lehet jelenlegi formájában alkalmazni. A jogszabályban meghatározott határidőig minden településnek el kell készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét, illetve ezt megelőzően ennek közérthető alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet (a továbbiakban: TAK).

A TAK széleskörű társadalmi egyeztetése és véleményezése érdekében szükséges Tisztelt Lakosság bevonása és véleményeztetése a kézikönyvvel kapcsolatban, melyet az alábbiakban érhetnek el:

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV jóváhagyás előtt itt tekinthető meg.

Véleményeket 2017. december 15-ig kérjük megküldeni a
kapolcs.hivatal@gmail.com
jegyzo@monostorapati.hu
email címre,
vagy az írásos vélemény Polgármesteri Irodában Kapolcs, Kossuth u. 62. sz.  alatt leadható.

Kapolcs, 2017. december 7.

Göntér Gyula polgármester