Meghívó a 2018. február 16-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. február 16-án (pénteken ) 11 órai kezdettel

rendes nyilvános testületi ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Könyvtár Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend:
1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Márvány Péter polgármester

2./ Kapolcs község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Márvány Péter polgármester

3./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet tervezete a Településkép Védelméről
Előadó: Márvány Péter polgármester

4.)Beszámoló „A Völgy” Turisztikai Egyesület munkájáról
Előadó: dr. Vass István egyesület elnöke

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
b.) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár véleményezés
c.) HEP. felülvizsgálata
d.) Polgárőr Egyesület Kapolcs támogatási kérelme
e.) Veszprém-Főegyházmegyei Karitász támogatási kérelme
f.) Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatási kérelme
g.) Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása
h.) Vis major pályázat megvalósítására árajánlat kérése
i.) Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására árajánlat kérése
Előadó: Márvány Péter polgármester

Kapolcs, 2018. február 5.

Márvány Péter
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak