Meghívó a 2018. március 22-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. március 22-én (csütörtökön ) 17,30 órai kezdettel

rendes nyilvános testületi ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Könyvtár Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Településképi rendelet elfogadása
Előadó: Márvány Péter polgármester

2./ Beszámoló az Ifjúsági Szervezet munkájáról
Előadó: Varga Máté elnök

3./ Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Márvány Péter polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) I. világháborús emlékmű felújításához kivitelező kiválasztása
b.) Törvényességi felhívás
c.) Kapolcs 16/20. hrsz-u telek visszavonása
d.) Takács Diána bérleti szerződés hosszabbítása
e.) Rendezvény naptár ismertetése
f.) Vásárral kapcsolatos feladatok megbeszélése
g.) Művészetek Völgy Fesztivál idején történő parkoltatás egyeztetése
Előadó: Márvány Péter polgármester

Kapolcs, 2018. március 12.

Márvány Péter
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak