Meghívó a 2018. november 28-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2018. november 28-án /szerdán / 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Könyvtár Kapolcs, Kossuth u. 62.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete a helyi adókról szóló 6/2018.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Márvány Péter polgármester

2./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

3./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
Előadó: Márvány Péter polgármester

4./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi Munkaterve
Előadó: Márvány Péter polgármester

5./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) 2019. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása
b.) pályázatok állásáról tájékoztatás
c.) csapadékvíz elvezetésről tájékoztatás
d.)telek ügyek
Előadó: Márvány Péter polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok!

Kapolcs, 2018. november 20.

Márvány Péter
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak