Meghívó a 2019. február 07-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. február 7-én (csütörtökön ) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános testületi ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Könyvtár Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend:
1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.26.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Márvány Péter polgármester

2./ Kapolcs község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Márvány Péter polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szőllősi Péter körzeti megbízott

4./ Beszámoló a Polgárőr Egyesület tevékenységéről
Előadó: Korponai László egyesület elnöke

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Kapolcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
b.) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár véleményezés
c.) Polgárőr Egyesület Kapolcs támogatási kérelme
d.) Veszprém-Főegyházmegyei Karitász támogatási kérelme
e.) Bölcsődei feladat-ellátási szerződés felmondása
f.) HÉSZ. módosításának kezdeményezés
g.) Főépítészi feladatok ellátására megbízási szerződés
gy.) Orvosi rendelő bővítéséhez parkoló kialakítása
h.) Kapolcs vízkár elhárítási tervének felülvizsgálata
Előadó: Márvány Péter polgármester

Kapolcs, 2019. január 28.

Márvány Péter
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak