Meghívó a 2019. május 23-i közmeghallgatásra

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. május 23-án (csütörtökön) 18 órai kezdettel

közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Faluház Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Napirend:
1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: Márvány Péter Polgármester

2./ A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet tervezet elfogadása
Előadó: Márvány Péter Polgármester

3.) Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
Előadó: Márvány Péter Polgármester

4.) Beszámoló a civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: dr.Vass István, Varga Máté elnök

5.) Vegyes, aktuális ügyek
a.) Belső ellenőrzés összefoglaló jelentés
b.) Kapolcs 16/14. hrsz- út aszfaltozására kérelem
c.) Kapolcs 455 hrsz-u ingatlan adásvételére vételi szándék
d.) Vásártéren lévő faház bérlésére kérelem
Előadó: Márvány Péter polgármester

Kapolcs , 2019.május 14.

Márvány Péter
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak