Meghívó a 2019. november 21-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 21-én (csütörtökön ) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Faluház, Kapolcs, Kossuth utca 62.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet tervezete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó: Márvány Péter polgármester

2./ A helyi adókról szóló 6/2018.(X.20.)önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Márvány Péter polgármester

3./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

4./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
Előadó: Márvány Péter polgármester

5./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi Munkaterve
Előadó: Márvány Péter polgármester

6./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) 2020. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása
b.) Turisztikai szakember foglalkoztatásának költsége
c.) Mobile Lodging Kft. HÉSZ. módosítási kérelme
d.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás jóváhagyása
e.) Vásártér utca burkolására kivitelező kiválasztása
f.) Völgytrade Kft. számla ügye
g.) Kelemen Károly számla ügye
gy.) Göntér Gyuláné nyugdíj ügye
Előadó: Márvány polgármester

Kapolcs, 2019. november 14.

Márvány Péter
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak