TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 3/2018.(III.31.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELET PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSE

T Á J É K O Z T A T Ó

TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 3/2018.(III.31.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELET PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSE

A településkép védelméről szóló törvény alapján az önkormányzatok feladata a településkép védelme, a település épített értékeinek és jellegzetes arculatának megőrzése.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet előírásai szerint módosításra kerül a 3/2018.(III.31.)önkormányzati rendelet a településkép védelméről.

A rendelet elfogadása előtt a partneri egyeztetés szabályairól szóló 5/2017.(V.25.)önkormányzati rendelet alapján a partnerségi egyeztetés fázisában lehetőség van a településképi rendelet tervezetének megismerésére, észrevételek megtételére.

A rendelet-tervezet véleményezésére 2019. június 4. napjáig van lehetőség a következő módon:
Várjuk az egyeztetésben résztvevő partnereink, tehát a község közigazgatási területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok-, illetve a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek-, továbbá a bejegyzett civil szervezetek észrevételeit, javaslatait.

Az egyeztetési anyag véleményezésére a polgármesternek címezve papír alapon küldve, vagy elektronikus levélben kapolcs.hivatal@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel.

A Képviselő-testület a vélemények figyelembevételével dönt a dokumentumok elfogadásáról.

A rendelet-tervezet megtekinthető itt.

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük.

Kapolcs, 2019. május 27.

Márvány Péter sk.
polgármester

A tájékoztató PDF formátumban itt olvasható.