Meghívó a 2018. október 11-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2018. október 11-én /csütörtökön / 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u. 62.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

Napirend:
1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete a helyi adókról
Előadó: Márvány Péter polgármester

2./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete Kapolcs község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2004.(II.13) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Márvány Péter polgármester

3./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szöllősi Péter körzeti megbízott

4./ Beszámoló a Polgárőr Egyesület Kapolcs tevékenységéről
Előadó: Korponai László egyesület elnöke

5./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: dr. Tóth József háziorvos

6./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Iskolai körzethatár véleményezése
b.) Kapolcs 16/9. hrsz. lakótelek értékesítése
c./ Védőnő helyettesítése
Előadó: Márvány Péter polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok!

Kapolcs, 2018. szeptember 24.

Márvány Péter
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak

 Meghívó a 2018. augusztus 23-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2018. augusztus 23-án /csütörtökön/ 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülését tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Könyvtár Kapolcs, Kossuth u.62.

N a p i r e n d :
1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.26.)önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Márvány Péter polgármester

2./Beszámoló a könyvtár, faluház 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Göntér Gyuláné könyvtár, faluház vezető

3./ Tájékoztató a Kapolcs Jövőjéért Alapítvány tevékenységéről
Előadó: Sívó Imre alapítvány elnöke

4./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) 2019. évben kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelése
b.) Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
c.) Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer 2019-2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
d.) Házi szennyvízbeemelő energia ellátása
e.) szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatás igénylése
f.) Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás Módosításának jóváhagyása
g.) Albert Fruzsina Kapolcs 16/19. telekvásárlási kérelme
h.) Tájékoztató a Művészetek Völgye Fesztivál bevételeiről, kiadásairól
Előadó: Márvány Péter polgármester

Kapolcs , 2018.augusztus 16.

Márvány Péter
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak


Téli rezsicsökkentés

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján

2018. október 15-ig (határidő elmulasztása jogvesztő) kérelmet lehet benyújtani a helyi önkormányzathoz egyszeri természetbeni támogatásra.

Kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Igénybejelentő nyilatkozat a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási helyeken átvehető, illetve a honlapról letölthető.

Monostorapáti, 2018. augusztus 13.

Takács Lászlóné
jegyző

A tájékoztató PDF formátumban itt olvasható.

Az igénybejelentő nyilatkozat innen tölthető le.