Meghívó a 2022. augsztus 25-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testüle

2022. augusztus 25-én (csütörtökön ) 16 órai kezdettel

rendes nyilvános testületi ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Könyvtár Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Napirend:
1./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Szőllősi Péter körzeti megbízott

2./ Beszámoló a Polgárőr Egyesület tevékenységéről
Előadó: Czuppon Rita egyesület elnöke

3./ Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről
Előadó: egyesületek elnökei

4./ Beszámoló a könyvtár, kultúrház 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Ormos Katalin könyvtár, kultúrház vezetője

5./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Kapolcs-Vigántpetend ivóvízellátó rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
b.) Hegyesd szennyvízelvezető és tisztitó víziközmű-rendelet Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése
c.) Viziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása
d.) Korcsog András ingatlan ügye
Előadó: Márvány Péter polgármester

Kapolcs, 2022. augusztus 8.

Márvány Péter
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.