TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV véleményezése

Tisztelt Lakosság!

Az építésjogi szabályozási környezet módosítása során megjelent a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet módosítása (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely 2016. december 13-tól hatályos.

A törvény és a módosított kormányrendelet értelmében a hatályos helyi építési szabályzat településképi kérdéseket érintő előírásait, továbbá a helyi védelemről, a településképi eljárásokról, valamint a reklámokról szóló önkormányzati rendelet előírásait 2017. december 31-ig lehet jelenlegi formájában alkalmazni. A jogszabályban meghatározott határidőig minden településnek el kell készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét, illetve ezt megelőzően ennek közérthető alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet (a továbbiakban: TAK).

A TAK széleskörű társadalmi egyeztetése és véleményezése érdekében szükséges Tisztelt Lakosság bevonása és véleményeztetése a kézikönyvvel kapcsolatban, melyet az alábbiakban érhetnek el:

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV jóváhagyás előtt itt tekinthető meg.

Véleményeket 2017. december 15-ig kérjük megküldeni a
kapolcs.hivatal@gmail.com
jegyzo@monostorapati.hu
email címre,
vagy az írásos vélemény Polgármesteri Irodában Kapolcs, Kossuth u. 62. sz.  alatt leadható.

Kapolcs, 2017. december 7.

Göntér Gyula polgármester

 


Meghívó a 2017. december 15-i rendkívüli nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2017.december 15-én (pénteken) 18,30 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Napirend:
1./ Kapolcs község Önkormányzatának…../2017. (XI. …..) önkormányzati rendelete „A helyi adókról” szóló 10/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Göntér Gyula Polgármester

2./ Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása
Előadó: Göntér Gyula Polgármester

Kapolcs, 2017. december 7.

Göntér Gyula
Polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak


Meghívó a 2017. december 06-i rendkívűli nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. december 6-án (szerdán ) 17,30 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Könyvtár Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend:
1./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő- testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 14/2012 (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Göntér Gyula polgármester

2./ Beszámoló a falugondnok tevékenységéről
Előadó:Mohos Attila falugondnok

3./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Együttműködési és Haszonkölcsön Szerződés jóváhagyása
b.) Kapolcs 322 hrsz-u ingatlanrész vételi árának meghatározása
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Kapolcs, 2017. november 30.

Göntér Gyula
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak


Meghívó a 2017. november 22-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcsközség Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. november 22-én (szerdán ) 18 órai kezdettel

rendes nyilvános ülést tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Könyvtár Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Napirend:
1./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
Előadó: Takács Lászlóné jegyző

2./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
Előadó: Göntér Gyula polgármester

3./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi Munkaterve
Előadó: Göntér Gyula polgármester

4./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével,tájékoztatás, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása
b.) Győrivány György telekhatár ügye
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Kapolcs, 2017. november 14.

Göntér Gyula
polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak


Meghívó a 2017. november 22-i közmeghallgatásra

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2017. november 22-én (szerdán) 17 órai kezdettel

Faluházban, Kapolcs, Kossuth u.62. sz. alatt közmeghallgatást tart.

Napirend:
1./ Beszámoló az önkormányzat éves gazdálkodásáról, fontosabb intézkedésekről
Előadó: Göntér Gyula Polgármester

2./ Beszámoló a falugondnok tevékenységéről
Előadó:Mohos Attila falugondnok

Kapolcs, 2017. november 13.

Göntér Gyula
Polgármester

Az  előterjesztések itt olvashatóak