Hirdetmény – általános iskolai beíratásról

HIRDETMÉNY
a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi területén működő általános iskolákban történő beíratásról.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8:00 – 19:00 óráig

 

További információs itt olvasható.


Tűzgyújtási tilalom

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter
TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el.

Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.

Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tűzgyújtási tilalomról tájékoztatást ad az országos közszolgálati média, valamint az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és számos egyéb hasznos információval a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak.

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot.

A lakóhely környékén található erdőterületek megtekinthetők az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen az alábbi helyen: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/


Meghívó a 2017. március 08-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. március 8.-án (szerdán) 18  órai kezdettel

rendes nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend:

1./ Közbeszerzési eljárás lefolyatatása
Előadó:    Göntér Gyula    polgármester

2./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Kapolcs Jövőjéért Alapítvány Alapító Okiratának elfogadása
b.) Berki Katalin és Nagy Miklós Kapolcs 16/13. hrsz-u ingatlanának visszavásárlása
c.) Dr. Vass István és Vass-Csányi Katalin Kapolcs 16/13. hrsz-u építési telek megvásárlása
d.) Kapolcs, Kossuth u. 29. sz. ingatlan helyiségének bérbeadása
e.) Kapolcs, Kossuth u. 48. sz. épület (Nyomda épület) bérletének hosszabbítása
f.) Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer, Hegyesd,  szennyvízelvezető és-  tisztító víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, benyújtására és képviseletre  meghatalmazás
g.) Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat gépkocsivezetői létszám leépítési javaslata
gy.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának véleményezése

Előadó:    Göntér Gyula    polgármester

Kapolcs, 2017. március 02.

Göntér Gyula
polgármester
>>>Előterjesztések megtekintése<<<


Meghívó a 2017. február 09-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. február 9.-én (csütörtökön) 18  órai kezdettel

rendes nyilvános ülést  tart , melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye:    Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.

Napirend előtt:
Tájékoztató a lejár határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 
Napirend:  
1./  Kapolcs    község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.20.)önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Göntér Gyula  polgármester

2./  Kapolcs    község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi költségvetése
Előadó: Göntér Gyula  polgármester

3./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete Kapolcs Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2014.(II.13.)önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Göntér Gyula  polgármester

4./ A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet tervezet előzetes véleményezése
Előadó: Göntér Gyula    polgármester

5./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.) Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
b.) polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
c.) közművelődési megállapodás a Nap Kör Alapítvánnyal
d.) iskolai körzethatár véleményezése
e.) Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP  rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra beadandó  pályázathoz
f.) telkek visszavásárlása
g.) Szaszkó Benedek Kapolcs 16/18. hrsz. ingatlan adásvétele
gy.) Kapolcs, Kossuth u.48.sz. helyiség bérbevétele
h.) Polgárőr Egyesület Kapolcs támogatási kérelme
j.) Nyírő Lajosné kerítés ügye
Előadó: Göntér Gyula  polgármester

Kapolcs, 2017.  január 19.

Göntér Gyula    
polgármester

>>Előterjesztések megtekintése<<<