TÁJÉKOZTATÁS – HIVATAL ZÁRVA TART

T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy

2013. július 1-jén (hétfőn) KÖZTISZTIVISELŐI NAP  miatt

a hivatal zárva lesz.

Kérem szíves megértésüket.

Monostorapáti, 2013. június 26.

Takács Lászlóné
jegyző


Felhívás – Szabadtéri káros tűzesetek megelőzése érdekében

F e l h í v á s

Szabadtéri káros tűzesetek megelőzése érdekében

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alábbiakra hívja fel a lakosság figyelmét:

A tavasz az erdőtüzek szempontjából a legveszélyeztetettebb évszakunk. Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik erdő-és vegetációtűz. 2012-ben a lángok közel 22.000 esetben csaptak fel, ebből 6000 hektáron 3500 esetben erdőt és fásítást érte kár. A tüzek keletkezése több tényezőtől függ, azonban azok 99 százaléka emberi figyelmetlenség, gondatlanság, sajnos szándékosság miatt történik meg. A mezőgazdálkodásnak még több helyütt része a kora tavaszi rétégetés, amikor a gondatlanul meggyújtott és nem kellően felügyelt tűz olyan területekre is átterjedhet ami igen komoly anyagi kárt okozhat.
Az erdőtűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól. Erdőtűzveszélyes időszakban a vidékfejlesztési miniszter, vagy az erdészeti hatóság tűzgyújtási, illetve látogatási tilalmat rendelhet el egyes erdőkben vagy akár az ország összes erdejében. Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben – beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is – valamint az erdőterületek határától számított 200 méteren belül sem szabad tüzet gyújtani.
Többek között a tűzesetek megelőzése érdekében a 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, kiemeli az 5. § – ában, hogy a „ földhasználó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedést és terjedését megakadályozni ( hasznosítási kötelezettség),” tehát nem megengedhető az, hogy például a parlagfű, egyéb száraz gyomnövényzet elterjedjen, esetleges tűz esetén a lángok terjedését elősegítse.
Abban az esetben ha a termőföldet nem megfelelően kezelik az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót, illetve a tulajdonost.

A 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. melléklete 42. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:
Aki „ A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik „ 60.000- 200.000,- Ft. közötti értékben tűzvédelmi bírsággal sújtható.
Az erdő- és vegetációtűz ellen a legjobb védekezés, az odafigyelés, hiszen amíg egy cigarettacsikk eldobása kevesebb, mint egy másodpercet, a gondatlanul megkezdett kerti növényi hulladék meggyújtása néhány percet, addig a nem kívánt káros tűz eloltása akár több napot, egy idős erdő helyreállítása akár évtizedeket is igénybe vehet.
Erdeink és természeti értékeink védelme mindannyiunk kötelessége !

Kérem fentiek betartását.

Monostorapáti, 2013. május 9.

Takács Lászlóné
jegyző

A felhívás innen tölthető le PDF formátumban.

 


Felhívás – E-ON

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni.

Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók.

Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. – a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján – az általa megbízott szakemberekkel 2013. május – június hónapban elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!Hóhelyzet

TISZTELT KAPOLCSI  POLGÁROK !

Mindegyikünknek volt része az elmúlt napokban a tavaszi hóviharban, aminek az lett az egyik  következménye, hogy az 1848-as szabadságharc megünneplése helyett a  Kapolcs, és Taliándörögd közötti úton elakadt autóbuszokban, mentőautóban, személyautókban rekedt emberekről  kellett gondoskodni, illetve a hó fogságából az őket kiszabadítani igyekvő tűzoltókról, és civilekről.
Ismét bebizonyosodott, hogy bajban egy emberként összefog a lakosság, és igaza van a mondásnak,  miszerint : Bajban ismerszik meg az ember…

Köszönet illeti azokat, akik ételt, italt adtak, kenyeret, pogácsát sütöttek, főztek.
Köszönet illeti azokat, akik szállást nyújtottak.
Köszönet illeti azokat, akik különböző gépjárművel segítettek.
Köszönet illeti azokat, akik havat lapátoltak, az időseket, szomszédjaikat   kiszabadították a hó fogságából.
Köszönet illeti a Helyi Polgárvédelmi szervezetbe beosztott embereket.
Köszönet illeti a kapolcsi Polgárőrség tagjait.
Köszönet illeti a badacsonytomaji, veszprémi, ajkai Katasztrófavédelem és Tűzoltóság embereit  helytállásukért.
Köszönet illeti a tapolcai Rendőrkapitányság embereit.
Köszönet illeti a Tapolca járási Helyi Védelmi bizottság vezetőjét, és beosztottait a segítségükért.
Köszönet illeti a tapolcai Közútkezelő Kht. munkatársait.
Köszönet illeti a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit.
Köszönet illeti a kapolcsi Önkormányzat dolgozóit.
Köszönet illeti a  taliándörögdi  civileket, akikkel közösen oldottuk meg a rendkívüli helyzetet.
Köszönet illeti a segítségnyújtók családtagjait, – azt a biztos hátteret – akik otthon álltak helyt a viharos napokban.
Köszönet azoknak, akik internetes oldalakon tájékoztattak.
Köszönet illeti azokat, akik bármilyen módon segítettek.

Segítségnyújtásban, helytállásban kiválóan teljesített a lakosság.

Kapolcs, 2013. március 19.

Márvány Gyuláné
polgármester