Meghívó a 2012. július 19-i testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2012. július 19-én (csütörtök) 18 órai kezdettel

rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs , Kossuth u.62.

 

N a p i r e n d :

1./ Kapolcs Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok bérbe adására beérkezett pályázatok elbírálása.

> 1. melléklet <      > 2. melléklet <

Előadó:
Márvány Gyuláné
polgármester


Tájékoztató szemétszállítási díjak csökkentéséről

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás értesítése alapján 2012. július 1-től a díjakat 12 %-kal csökkentette.

Új díjak:

  • 60 literes  edényzet:        bruttó: 1943-ft./hó
  • 80 literes edényzet:         bruttó: 2229.-ft/hó
  • 120 literes edényzet:       bruttó: 2801.-ft/hó

Üres lakások esetén alapdíjat kell fizetni: bruttó 1083.-ft/hó

Monostorapáti, 2012. július 20.

Takács Lászlóné
körjegyző


Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Monostorapáti-Hegyesd-Kapolcs-Vigántpetend községek  Körjegyzője felhívja az érintettek figyelmét, hogy – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében – a földhasználó köteles az adott év június 30., napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Felhívás letöltése


Pályázati felhívás – Ingatlan bérbeadásra (Művészetek Völgye)

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet alapján Művészeti Napok rendezvénysorozat idejére
2012. július 27-től 2012. augusztus 5-ig bérbe adja tulajdonát képező ingatlanokat.

További információ a mellékelt pályázati kiírásokban olvasható:


Hírdetmény – építési telkek

Faluvégén, erdő szélén önkormányzati építési telkek kedvezményes 800.- Ft/m2 áron eladók.

Az ingatlanokon víz, villany bekötés van, valamint csatlakozási lehetőség a gáz és csatorna-hálózathoz.

A telkek déli fekvésűek, kapolcsi „Rózsadombon”, azaz a volt vásártéren találhatók.  A telkek nagysága 1000 m2 körül van.

Érdeklődni: 06-87/437-029

E-mail: kapolcs.hivatal@gmail.com