Lomtalanítási felhívás – 2021

KAPOLCS KÖZSÉG – 2021. MÁRCIUS 22.-ÉN (hétfőn)

Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagydarabos hulladékok elhelyezésére az alábbiakban megadott időben házhoz menő gyűjtés keretén belül, koncentráltan, megfelelő kapacitás biztosításával a kikészített lomokat átveszi, elszállítja, csökkentve ezzel a lakosságnak okozott kellemetlenséget. Ennek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.

Kihelyezés szabályai:
Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos hulladék minősül.

További információ itt olvasható (PDF dokumentum)Meghívó a 2020. november 04-i rendes nyilvános testületi ülésre

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. november 4-én (szerda) 17. órai kezdettel

munkaterv szerinti nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs Kossuth utca 62.

Napirend:
1. Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: dr. Varga András jegyző

2./ Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 6/2018.(X.20.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: dr. Varga András jegyző

3./ Önkormányzati képviselő testület 2021. évi munkaterve
Előadó: Márvány Péter polgármester

4./ Tapolca Város tagfelvételi kérelme a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba.
Előadó: dr. Varga András jegyző

5./ Az Oxo Properties Településfejlesztési Nonprofit Kft.-vel a kapolcsi 87/2, 87/6 és 88 hrsz. -ú ingatlanok vonatkozásában kötött együttműködési és haszonkölcsön szerződés módosítása.
Előadó: Márvány Péter polgármester

6./ a kapolcsi 16/17 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megjelölésű 1030 m2 nagyságú ingatlanon az önkormányzatot megillető visszavásárlási jog gyakorlása, a visszavásárlásról szóló határozat.
Előadó: Márvány Péter polgármester

7./ A LEADER pályázattal kapcsolatos árajánlatok elbírálása a Gasztrokulturális közösségi tér, vidékfejlesztési bázispont fejlesztése Kapolcson VP6-19.2.1.-28-2-17.
Előadó: Márvány Péter polgármester

8./ Az Önkormányzatot megillető adó- és bírságbevételekből származó kintlévőségek áttekintése.
Előadó: dr. Varga András jegyző

9./ A Kapolcson megtartandó rendezvények rendjéről szóló rendezvény-rendelet előkészítése, koncepció megalkotása és a szükséges lépések megtétele.
Előadó: Márvány Péter polgármester

10./ Egyebek

Megjelenésére feltétlen számítok.

Kapolcs, 2020. október 29.

Márvány Péter
polgármester

Az előterjesztések itt olvashatóak.Nemzeti Földügyi Központ hirdetménye

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatjuk.

Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, tíz hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.

A hirdetmény itt olvasható. (Nemzeti Földügyi Központ weboldalán)