Magyar Falu Program – Kommunális eszközök beszerzése

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kommunális Eszköz beszerzése című MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatában és annak mellékleteiben rögzített projekt megvalósítására, elszámolható költségeinek finanszírozására Támogató vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt a Kedvezményezett részére.

A projektet a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint kell megvalósítani.

A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100%-os mértékű támogatási előleg összege 4 999 356 Ft, azaz négymillió-kilencszázkilencvenkilencezer- háromszázötvenhat forint.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.07.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.11.06.