Magyar Falu Program – Vásártér utca felújítása

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020 című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatában és annak mellékleteiben rögzített projekt megvalósítására, elszámolható költségeinek finanszírozására Támogató vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt a Kedvezményezett részére.

A projektet a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint kell megvalósítani.

A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100%-os mértékű támogatási előleg összege 17 607 836 Ft, azaz tizenhétmillió-hatszázhétezer nyolcszázharminchat forint.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.06.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.08.31.